top of page
 1. Optiglass Atelier is niet aansprakelijk voor breuken van bestaande monturen en/of glazen.
 2. De levertijden zoals vermeldt op de website gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van enige afleveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw opdracht te annuleren of te ontbinden.
 3. Transport vanaf het moment dat goederen naar en van Optiglass Atelier worden verzonden, reizen zij voor rekening en risico van de opdrachtgever, Optiglass Atelier is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies tijdens transport.
 4. Optiglass Atelier neemt de verantwoordelijkheid voor glasbreuk voor volgende monomeer: Inslijpen/ montage/ bewerkingen bij materiaal anders dan kunststof, index 1.6 of hoger, dan is het breuk/ beschadigings risico voor de opdrachtgever. Is volgens inzicht en mening van Optiglass Atelier de door opdrachtgever gemaakte glaskeuze niet in overeenstemming met het montuurtype, dan heeft Optiglass Atelier de keuze om de bewuste inslijpopdracht te weigeren en zonder verdere bewerkingen en inslijpkosten aan opdrachtgever te retourneren. Glazen dienen tevens voldoende randdikte te hebben, minimaal 1.6 mm. als deze dunner uitvallen of dunner zijn dan de proefglazen (shields) dan is het breukrisico wederom voor de opdrachtgever. . Breuk of beschadiging aan monturen bij de montage worden door opdrachtgever zelf afgehandeld bij de monturen leverancier.
  1. Glasmontage: Organisch n1,59 (enkel MR8), organisch n1,67 (MR7 en MR10), organisch n1,70, polycarbonate n1,59 en trivex n1,53.
  2. Nylormontage: Organisch n1,59 (enkel MR8), organisch n1,67 (MR7 en MR10), organisch n1,70, polycarbonate n1,59 en trivex n1,53, indien de randdikte van het glas gelijk is of hoger dan 18/10mm.
  3. Rimlessmontage: Alle monomeren, indien de randdikte van het glas gelijk is of hoger dan 22/10mm.
  4. Cellulo of metalen montage: Alle monomeren.
 5. Optische gegevens dienen duidelijk vermeld te worden; as-richting, pd.rechts, pd-links en inslijphoogte rechts en links.
 6. Aangeven indien glasrand gepolijst moet worden.
 7. Bij glasbrillen dienen de juiste montage attributen (schroeven, moertjes en ringetjes) te worden meegeleverd, is dit niet het geval dan kan Optiglass inslijpcentrale u daarvoor extra kosten in rekening brengen.
 8. Prismaglazen verzoeken wij u zelf aan te tekenen.
 9. Alle prijzen zijn per montuur, machinaal gepolijst (indien aangegeven), en exclusief 21% BTW.
 10. Betalingstermijn van 15 dagen.
 11. Bij eventuele klachten aangaande het uitgevoerd werk, dient de montage vergezeld van een schrijven, binnen 7 dagen naar ons teruggezonden te worden. Na deze termijn kunnen geen klachten meer in behandeling worden genomen.
 12. Toleranties Optiglass Atelier hanteert de volgende inslijp toleranties:

  Hoogte verschil 0.5 centimeter/ meter.

  Horizontaal (P.D. verschil) 0.5 centimeter/ meter.

  Asrichting van de cilinder, 5 gedeeld door de cilinderwaarde met een maximum van 7 graden.

  Indien de ingeslepen glazen aan de hand van de hierboven onder punt 1 t/m 3 genoemde toleranties niet akkoord zijn bevonden door Optiglass inslijpcentrale, wordt het glas of glazen welke niet aan de toleranties voldoen, opnieuw besteld en geleverd na overleg met opdrachtgever. De inkoop kosten (min de korting en de hoeveelheid korting van de opticien) voor de/het opnieuw te leveren glas/zen zijn in dit geval voor rekening vanOptiglass inslijpcentrale.
 13. Optiglass Atelier is niet verantwoordelijk indien het uiteindelijke resultaat niet overeenstemt met het vereiste resultaat of als de herstelling niet identiek hetzelfde resultaat geeft als nieuw.
 14. Indien Optiglass inslijpcentrale niet beschikt over de geschreven gegevens van een betreffende montage, is zij niet verantwoordelijk voor om het even welke fout.
 15. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden van Optiglass Atelier, filiaal van Optiglass B.V.B.A..
bottom of page